eOppiminen

Innovatiivisia kursseja yksilölliseen opiskeluun

Yksilöllistä eOppimista niille, jotka haluavat opiskella kiinnostavia aiheita omaan tahtiinsa

Kursseille on valittu ajankohtaisia aiheita, jotka tulevat aiheuttamaan merkittäviä murroksia valitulla toimialalla. Näitä aihealueita käsitellään useista eri näkökulmista, jotta aiheesta syntyy mahdollisimman kattava kokonaiskuva. Oppimiskokonaisuus rakentuu pienistä, helposti ymmärrettävistä moduuleista.

Moduulit ovat kestoltaan noin 5-20 minuutin pituisia. Tämä mahdollistaa opiskelun silloinkin, kun aikaa opiskeluun on vain lyhyissä pätkissä. eOppimisalusta seuraa opiskelun etenemistä ja ehdottaa opiskelun jatkamista edellisen opiskelukerran päättymiskohdasta. Opiskelun aikana voit myös tehdä kysymyksiä ja kommentteja opettajalle. Tällainen ympäristö sopii hyvin omaan tahtiin tapahtuvalle yksilölliselle opiskelulle.

Verkkokurssit

openEHR
Awareness
(ENG)​

650€ + local VAT

The course will familiarize you with an alternative step-by-step approach to building electronic health and social care records utilizing functional modules from several vendors. You will learn about the international openEHR data model and how it can be used as a basis for electronic health and social care records.

openEHR ja modu-laariset asiakas- ja potilastietojärjestelmät (FIN)

650€ + local VAT

Koulutuksessa esitellään vaihto-ehtoinen tapa rakentaa asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuksia (APTJ-kokonaisuuksia) paloittain lähtien erilaisista toiminnallisuuksista. Koulutuksessa syvennytään avoimeen, kansainväliseen openEHR-tietomalliin ja sen käyttöön asiakas- ja potilastietojärjestelmän tietomallina.

openEHR
Awareness
(Spanish)

450€ + local VAT

El curso te familiarizará con un enfoque alternativo para crear, paso a paso, historias clínicas y sociales electrónicas utilizando módulos funcionales de varios proveedores. Aprenderás sobre el modelo de datos internacional openEHR y cómo se puede utilizar como base para las historias clínicas y sociales electrónicas

openEHR
Technical Course
(ENG)

1 000€ + local VAT

This course familiarizes you with the openEHR architecture and its core technical elements. Practical examples show you how to use the Clinical Knowledge Manager, the openEHR API and low code tools for building user interfaces. The examples have been prepared with the openEHR development tools from a company called Better.

openEHR & Clinical Decision Support
(ENG)

650€ + local VAT

This course familiarizes you with creating clinical decision support (CDS) applications in the openEHR environment. After the course you understand clinical decision support basics and can create basic CDS modules using the GDL2 Editor. You also know how to create CE-marked production grade CDS solutions.

Introduction to openEHR Clinical Modelling
(ENG)

650€ + local VAT

This course familiarizes you with the openEHR clinical modelling approach and the key tools used to develop openEHR data models. After completing this course you will understand the openEHR clinical modelling concepts, know how to start using the tools and understand the overall clinical modelling process using openEHR principles.

Advanced openEHR Clinical Modelling
(ENG)

1 000€ + local VAT

This Course will give you a deeper insight into the openEHR clinical modelling approach and teach you how to use the key tools to build archetypes and templates. After completing the course you will have learnt to use the key clinical modelling tools and gained an understanding of the openEHR clinical modelling process and the steps that it involves.