openEHR ja modulaariset asiakas- ja potilastietojärjestelmät
(FIN)

650,00 + local vat

Voimassaoloaika 90 päivää

Koulutuksessa esitellään vaihtoehtoinen tapa
rakentaa asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuksia (APTJ-kokonaisuuksia) paloittain lähtien erilaisista toiminnallisuuksista. Koulutuksessa syvennytään avoimeen, kansainväliseen openEHR- tietomalliin ja sen käyttöön asiakas- ja potilastietojärjestelmän tietomallina.

Koulutuksessa saat vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitä openEHR-pohjainen asiakas- ja potilastietojärjestelmä tarkoittaa ja mitä se mahdollistaa? Mitä hyötyjä sairaanhoitopiirille ja terveydenhuollon- tai sosiaalihuollon palveluntarjoajille on uudesta lähestymistavasta? Miten se eroaa perinteisestä mallista? Miten openEHR auttaa rakentamaan yli organisaatioiden meneviä asiakas- ja hoitopolkuja? Mitä tarkoittaa, että kliinikko on keskeisessä roolissa kehittämässä tietomallia ja sovelluksia? Millaisia referenssejä maailmalta löytyy?

Koulutuksessa kannustetaan osallistujia omaan aktiivisuuteen sekä kommunikointiin kouluttajan kanssa. Keskustelu, kommentointi ja kysymykset auttavat sinua sisäistämään asiat ja katsomaan niitä useasta eri näkökulmasta.

Osasto: