Räätälöidyt koulutukset

Organisaatiosi tarpeisiin räätälöidyt koulutukset

Joko lähikoulutuksena tai eOppimisympäristössä

Räätälöidyt koulutukset

Toteutamme organisaatiokohtaisiin tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia, joita voidaan järjestää lähikoulutuksena tai eOppimisympäristössä. Suunnittelemme koulutusten sisällön yhdessä organisaatiosi kanssa. Tyypillisesti koulutukset liittyvät käynnistämäänne strategiseen muutosprosessiin tai tuote-/palveluportfolion kehittämiseen. Koulutuksella on tärkeä rooli valmistauduttaessa muutokseen.

Lähikoulutus

Voimme toteuttaa organisaatiosi tarpeisiin räätälöidyn koulutustapahtuman. Ole yhteydessä, jotta voimme sopia tarkemmin aihealueen sekä toteutustavan.

Organisaatiokohtainen eOppimisympäristö

Voimme toteuttaa organisaatiokohtaisen koulutuksen myös eOppimisympäristössä. Siihen saattaa liittyä sekä osia standardikursseista että organisaatiollesi räätälöityjä moduuleja. Yksilöllisen oppimisen lisäksi käytössäsi on oppimisalustan sosiaalisen oppimisen työkalut.

Esimerkkejä toteutetuista koulutuksista

• eHealth-markkinoiden trendejä Euroopassa
• Data sharing and shared workflow – trendejä ja kansainvälisiä esimerkkejä
• Rakenteinen ja dokumenttipohjainen tiedon yhteiskäyttö
• Mitä openEHR tarkoittaa?
• openEHR-markkinan kehittyminen tietyillä markkinoilla
• Modulaarinen openEHR-pohjainen asiakas- ja potilastietojärjestelmä
• Kansallinen ja alueellinen XDS-pohjainen tiedon yhteiskäyttö